Klicka här för att anmäla dig!

Anmälningsfunktionen är öppen till onsdag den 28 augusti kl 24:00. Därefter är det möjligt att efteranmäla sig på startplatsen mot en förhöjd avgift.

K22: Startavgift 300 kr (efteranmälan 400 kr)
K10: Startavgift 200 kr (efteranmälan 300 kr)
K2: Startavgift 100 kr (efteranmälan 150 kr)

Allt deltagande sker på egen risk.

Anmälan sker via MittLopp.se där betalning sker med kort eller swish i samband med anmälan. Vi återbetalar inga startavgifter men på MittLopp finns en marknadsplats där man kan försöka sälja sin startplats.