DXR arrangeras gemensamt av idrottsföreningarna Gällivare Endurance och GSK Friidrott.

Historia

Dundret Extreme Running gick av stapel första gången 1997 och kördes även påföljande två år, 1998 och 1999. Bansträckningen för långa banan var då 17.5 km och följde inte helt lederna utan hade inslag av obanad terräng. Det fanns även kortare distanser att välja på. 1998 var det kraftig dimma uppe på Dundret och man valde att springa en alternativ bansträckning nere på skidstadion.

2012 gjorde DXR en nystart med en längre bansträckning på 22 km som till stor del följer markerade leder. Ett inledande bergspris finns kvar i konceptet sedan 1997 liksom delar av den gamla bansträckningen.

2013 utökas DXR med två kortare distanser, 2 och 6 km. Båda med inslag av myrlöpning.

2016 tillkommer distansen 14 km med start på Dundrets topp. Liftbiljett upp till starten ingår. Bansträckningen för 2 km ändras och 6 km utgår.

2017 ställdes distansen på 14 km in p.g.a. att liften upp till Dundrets topp var tagen ur drift i samband med omfattande markarbeten vid foten av skidbackarna. 2 km fick en ny bansträckning på Harrträskspåret.

2018 ställdes åter 14 km -distansen in p.g.a. att liten var tagen ur drift. 22 km och 2 km genomfördes som planerat men eftersom skidbron över Dundretvägen körts sönder hösten 2017 så fick löparna istället korsa Dundretvägen. För tredje året i rad var vädret riktigt tufft med regn och blåst.

2019 introducerades 10 km med en lättlöpt första halva på asfalt och en tuff andra halva med många uppförs- och nedförsbackar. Varmt och skönt väder med en härligt grön gräsmatta på Hellnerstadion.

2020 ställdes DXR in p.g.a. Corona-pandemin.

2021 arrangerade vi med särskilda säkerhetsrutiner p.g.a. ännu pågående Corona-pandemi.

2022 var det tjock dimma på Dundrets Bergspris och allmänt mulet med lite regn. K22, K10 och Papricalopp stod på programmet.

2023 gjorde K2 comeback i programmet och K22 hade fått en delvis ny bansträckning med bergspris på Dundrets lilla topp. Vädret var bästa tänkbara med solsken och värme.