Program för Lördag 31 augusti 2024 – Hellnerstadion

08:00-09:30 Nummerlappsutdelning
08:30-10:00 Start DXR K22 utan tidtagning
10:00 Start DXR K22 (med tidtagning)
10:10 Start DXR K10
10:15 Start Papricaloppet
10:30 Start K2
13:00 Prisutdelning till de tre snabbaste i K10 och K22 samt bergspris i K22
14:00 Målet stänger
Vinnare av utlottningspriser kommer finnas anslaget vid målgång och kan hämtas ut direkt i målet av de som vinner.