Program för Lördag 29 augusti 2020 – Hellnerstadion

08:00 – 09:00 Efteranmälan (fram till 09:30 för K2)
08:00 – 09:30 Nummerlappsutdelning
10:00 – 14:00 Försäljning av hamburgare, fika m.m.
10:00 Start DXR K22
10:10 Start DXR K10
10:15 Start Papricaloppet
10:30 Start DXR K2
13:30 Prisutdelning DXR och Onsdagsloppet