Program för Lördag 28 augusti 2021 – Hellnerstadion

08:00 – 09:30 Nummerlappsutdelning
10:00 Start DXR K22
10:10 Start DXR K10
Prisutdelning sker direkt när de tre första i respektive klass kommit i mål.
Vinnare av utlottningspriser kommer finnas anslaget vid målgång och kan hämtas ut direkt i målet av de som vinner.