Program för Lördag 27 augusti 2022 – Hellnerstadion

08:00 – 09:30 Nummerlappsutdelning
10:00 Start DXR K22
10:10 Start DXR K10
10:15 Start Papricaloppet
13:00 Prisutdelning till de tre snabbaste i K10 och K22 samt bergspris i K22
Vinnare av utlottningspriser kommer finnas anslaget vid målgång och kan hämtas ut direkt i målet av de som vinner.